Runde på Sunnmøre, sett subjektivt gjennom kameralinsene. Fuglefjellet Runde