Gjennom en periode på 15 ÅR har Innovasjon Norge støttet over tusen nyskapende prosjekter via midler fra Trebasert Innovasjonsprogram. ”40 forbilder i tre” er en presentasjon av noen få av disse prosjektene, til synliggjøring og til inspirasjon. Innovasjon Norge skal bidra til de nasjonale målsettingene om å øke bruken av tre, og gjennom dette øke avvirkningen i den norske skognæringen.

– I dette heftet presenterer vi et utvalg case fra vårt langsiktige arbeid,som vi håper gir ekstra motivasjon til å være med på reisen videre, skriver administrerende direktør Anita Krohn Traaseth i Innovasjon Norge i forordet til heftet. Det er første gang Innovasjon Norge presenterer et slikt utvalg fra et av sine programmet. Prosjektleder for «40 forbilder i tre» var Knut Werner Lindeberg Alsén, et oppdrag for Innovasjon Norge, via Trefokus As.
Last ned hele heftet i pdf. (6 MB).