Rike toner fra Michalis´fløyte høres ofte i skyggen fra et gammelt oliventre, i fjelllandbyen Exo Chora, i følge en karbon-14-datering plantet for 1500 år siden. Oliventreet kom til jord omlag 20 år før den bysantinske historikeren Prokopios skrev om Klimasjokket i 535: «Dette året fant et ytterst fryktelig forvarsel sted, for solen avga sitt lys uten styrke… den minnet mer og mer om en solformørkelse, for strålene den kastet var ikke klare.»

Bysantineren beskrev om en alvorlig episode, med langvarig nedkjøling av den nordlige halvkule. Årsaken var mest sansynlig et stort vulkanutbrudd i tropene, som spydde store støvskyer ut i atmosfæren. Virkningen ble kaldere vær, sviktende avlinger og en verdensomspennende sultkatastrofe. I dendrokronolog Mike Baillie, ved Universitetet i Belfast, sine årringanalyse ser man en unormal liten vekst hos irsk eik dette året, liknende funn er funnet i Skandinavia, USA og Chile.

Om oliventreet til Michalis bærer med spor fra det store klimasjokket vites ikke. Michalis på sin side bærer med seg sine spor som har gjort han til en elsket musikant, hyppig å finne i Exo Chora, eller utenfor byen som navnet betyr på gresk. Vi møtte han på en tur som Jackie Boots Gklaves inviterte meg på.  Jackie er opprinnelig fra Nederland. Hun er gift på øya og leder reiseselskapet Nefis Travel Zakynthos.

Historisk ble landbyen til Michalis etablert ved at man ville gjemme seg, i frykt for alle piratraidene som foregikk nede i byen, i dag hovedstaden på øya, Zákynthos by.

20120911_knutwe_0658-1 copy