– Bruk av tre bidratt til å styrket IKEAs skandinaviske identitet i verden og vært en viktig faktor for flere av konsernets bestselgende produkter. IKEA fokuserer på bærekraftig skogbruk og har dette året revitalisert svensk furu overfor unge urbane mennesker, sier designsjef Marcus Engman. Han deltar på Forum Holzbau Nordic som arrangeres i Trondheim i september.

Tre betyr skandinavisk identitet
IKEAs designsjef mener IKEA-konsernet har oppnådd mye ved å være tro mot sin strategiske satsing på tre. – Tre i produktsortimentet har vært vesentlig for å styrke den skandinaviske identiteten som IKEA har opparbeidet seg globalt. Tre spiller også en sentral rolle i selskapets bestselgende produkter gjennom tidene, eksempelvis IVAR-serien, sier Marcus Engman. De siste årene har IKEA lansert nye produktserier der tre har fått en helt sentral rolle.

10539193_285511681643987_290643720316250347_o

Gjennom NORNÄS-serien ville IKEA relansere furu som et strategisk samtidsmateriale, overfor den nye generasjonen IKEA-kunder. Saktevoksende lokal lys furu, nøye plukket ut fra skoger i Nord Sverige, er benyttet i kombinasjonen med moderne skandinavisk designutvikling og høy miljøbevissthet.

NORNÄS-serien er utviklet for optimal utnyttelse av trevirket, med minimum av avfall. Formålet med serien er å gi kundene en god naturfølelse, derfor er naturlige kvister og merker i treverket beholdt, slik at hvert enkelt av disse møblene gjennom mange års bruk fremstår som noe helt unikt. Serien gir et lyst og naturlig uttrykk for hjemmet, i en tidløs skandinavisk stil som reflekter IKEAs identitet.

Overføringsverdi til andre bransjer
Marcus Engman er invitert som taler til konferansen Forum Holzbau Nordic i Trondheim i september, den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner. Her møtes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Engman skal snakke om hvordan IKEA arbeider med design og hvordan de tenker om tre som materiale i sine produkter.

Engman mener det finnes overføringsverdi og inspirasjon til andre sektorer fra IKEAs strategiske og praktiske bruk av tre, først og fremst materialbruk, teknologiutvikling og måten konsernet samarbeider i verdikjeden.

Da konsernet utviklet en ny serie møbler rettet mot urbane unge bymennesker, satte selskapet i gang to kreative workshops med håndplukkete unge designere, fra alle verdens hjørner. Da de første prototypene var klare, ble 15 designstudenter fra København invitert til å gi tilbakemeldinger. Prosessen var hele tiden laginnsats. Ut av 150 foreslåtte produkter overlevde om lag 50. Resultatet ble IKEA PS 2014 kolleksjon med en design for unge der tre, kvalitet, bærekraft og lav pris er viktige faktorer.

– Når det gjelder bruk av tre er vi langt fra helt fornøyd, men vi har tatt noen viktige skritt for å styrke tre som uttrykk og for å gjøre våre produkter mer autentisk og ærlige. Når det gjelder effektiv bruk av treet mener vi at vi har noe å lære bort. IKEA har fokus på ”mer fra mindre» der vi kan redusere svinn, i tillegg til å benytte metoder der vi blande trevirke med andre materialer, slik at treet kommer til sin rett, seier han.

– Jeg mener bygge- og skognæringen kan la seg inspirere av det vi i IKEA har gjort gjennom prosjektet ”New Generation Pine”. Som en del av prosjektet involverte vi alle relevante aktører fra hele verdikjeden, fra skogbruker til produktutvikler og designere. Målet var å utvikle en fremtidig utviklingsplattform som skal benyttes i fremtidig produktutviklingene, for på denne måten å få et overtak i markedet. Her mener jeg at kanskje andre kan lære noe av oss, sier designsjefen.

10700296_285511794977309_3853920806910133735_oIKEAs bevisste bruk av tre
IKEAs visjoner og mål om bruk av tre er ambisiøs og fremtidsrettet. Konsernet utforsker hele tiden etter nye måter å få så mye av mulig ut av trevirket gjennom å utvikle produkter som krever mindre materialer og effektiviserer produksjonsprosessen.

Alt av treslag som IKEA benytter skal tas ut fra et bærekraftige skogbruk som både er miljømessig, sosialt og økonomisk forsvarlig. Bruk av tre er viktig for oss fordi det er et fornybart, resirkulerbart og biologisk nedbrytbart materiale. Bruk av tre støtter bærekraftig arealbruk, og den sosiale situasjonen, skape arbeidsplasser og muligheter i distriktene.

Bærekraftig skogbruk
IKEA er en av grunnleggerne av Forest Stewardship Council (FSC), og nå har 21 skogforvaltere som jobber for å sikre at all trevirket som benyttes i produksjonen møter IKEAs standarder for skogforvaltning, samt øke andelen av sertifisert trevirke i leverandørkjeden. Målet for IKEA er å være «Forest Positive» innen 2020. Det betyr at konsernet skal oppfylle et bærekraftige skogbruk, også utover våre egne behov. IKEA arbeider for å stoppe avskogingen.

Kvalitet
Engman er opptatt av å levere kvalitet. – For meg betyr kvalitet at vi har et sterkt fokus på kunden. Hver kunde og hvert produkt teller. Kvalitet er noe som angår oss alle, hver dag, alle steder, overalt. Vi må alltid huske på at i kundens øyne er vi aldri bedre enn den siste opplevelsen gav dem. Kort sagt, kvalitet er hardt arbeid, sier designsjefen.

Må være relevant i markedet
– For å forbli relevant i markedet må vi holde fast på visjonen vi har satt oss. For IKEA er det å skape en bedre hverdag for mange mennesker. Den beste måten å gjøre dette på er å leve opp til og lever til forretningsideen vår. I IKEAs tilfelle betyr det å tilby et bredt spekter av møbler med god design og funksjon til priser så lave priser at så mange mennesker som mulig har råd til å kjøpe dem, sier Engman.

– Å være relevant er aldri ”business as usual”. Vi må hele tiden søke etter nye produksjonsmåter. For å være relevant i markedet er å våge mer, dele mer og å være raskere, sier Marcus Engman.

Oppvokst hos IKEA-gründeren
Marcus Engman vokste opp i Älmhult i Småland, samme sted som IKEA-gründer Ingvar Kamprad og der det første IKEA-varehuset ble åpnet, i 1958. Allerede mens Engman gikk på videregående i begynnelsen av 80-tallet, jobbet han som ekstrahjelp på IKEA i Älmhult, i helgene og hver sommer. Siden ble han interiørarkitektlærling og var i IKEA-systemet i 12 år. Etter et langt opphold fra IKEA, ble Marcus Engman IKEAs designsjef, i 2012.

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén. Artikkelen ble skrevet for og første gang pubilisert på Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim.

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim ble arrangert den 24. – 26. september 2014. Det var det den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner – første gang i Norge. Her møttes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Mer om konferansen: http://www.forumholzbau-nordic.com

10668644_285512228310599_405511331297067812_o