Det nye tilbygget til Sametinget er mer et landskapselement enn et prangende byggverk. Arkitektens intensjon var å skape et arkitektonisk uttrykk som ikke forkludret signalfunksjonen til selve Parlamentsbygningen som ble reist i 2000.

Stein Halvorsen Arkitekter har tegnet både hovedbygget og tilbygget, som har gitt Sametinget i Karasjok flere kontorplasser og nye grupperom til plenumsmøter. Til fortolkningen av den nye fløya har arkitekten benyttet samekulturens viktigste byggestein – naturen, i tillegg til kunnskap om samenes historie og tradisjonelle materialbruk.
Les hele artikkelen (Publisert i Magasinet Skog) (Foto: Stein Halvorsen)