GG-hallen. SiÅs Treningssenter. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
GG-hallen. Eika Sportssenter. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Idrettshallen til Studentsamskipnaden i Ås gjennomgår i disse dager et hamskifte. Fra å være en tradisjonell treningshall transformeres bygget til et topp moderne treningssenter med fullverdige treningstilbud.

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén

Kapasiteten til GG-hallen var sprengt. Hallen ble bygget i 1989 for å betjente 1200 studenter. Ved ombygging og med et nytt tilbygg øker senteret fra 2.700 m2 til 4.700 m2, som skal traktere fremtidens studentvekst. Bygget som skal stå ferdigstilt inne utgangen året, skifter samtidig navn fra GG-hallen til Eika Sportssenter. Idretten på NMBU møter den nye tid.

Idrettslaget til studentene har eksistert siden 1902, som en av de første studentorganisasjonene som ble stiftet på NLH. GG-hallen fikk sitt navn etter Georg Johannes Graarud Guttormsen, også kalt «Geggen». Graarud Guttormsen (1920 – 2001) var idrettskonsulent i over 40 år, fra 1948 da han ble ansatt ved Norges Landbrukshøgskole. Han fikk stor innvirkning på studentidretten både i Ås, Norge og Norden, og var dessuten en av drivkreftene bak etableringen av rostadionen på Årungen. Geggen ble tildelt storkorset fra Studentersamfunnet i Ås, Deltakermedaljen, Kongens fortjenestemedalje og en rekke idrettslige utmerkelser. Han var lokalpolitiker i Ås herredsstyre og aktiv i Ås Rotaryklubb. Samskipnaden har fortsatt egen idrettssjef.

I beskrivelsen forteller arkitektene Dyrø og Moen AS at ombyggingen og tilbygget tilfører senteret flere lukkede haller, saler og rom som kan benyttes til ulike typer organisert trening, samt flere større åpne arealer for styrke- og kondisjonstrening på individuell basis eller i grupper. Den overordnete intensjonen med det nye senteret er å legge til rette for sosialt samvær og fysisk utfoldelse for hele universitetsmiljøet på Campus, både studenter og ansatte.

Utgangspunktet for transformasjonen var en hall som opplevdes lukket og usynlig blant omgivelsene og for liten. Arkitektenes grep ble en stor glassfasade i det østvendte tilbygget. Meningen bak var å gi innsyn til aktivitetene, samtidig som gjennomsynet skal gi en ønsket reklameeffekt som inviterer de utenfor til besøk innenfor. I tillegg til glass, er fasadene i tilbygget kledd med vedlikeholdsfri trekledning i naturlig gråfarge, som er gjennomgående langs inngangsfasadene. Gymsalen er kledd med mørke sementbaserte fasadeplater mot Skogsdammen og Drøbakveien.

På avstand formidler glassfasaden en moderne urbanitet, et uttrykk som blir forsterket i skumring og kveldsmørket med egne refleksjoner og vakre fargesprakende spill gitt av solspeilingen i Skogsdammen. Bygget har blitt godt synlig fra Drøbakveien. Mot vest er det reist et nytt klatretårn, godt synlig fra Meierikrysset og Pentagon, med klatremuligheter både inne og ute. Senteret har fått ekstra etasje i sydfløyen som gir anlegget bygget en bedre balanse i det store landskapsrommet som strekker seg over idrettsbanene i øst-vest retning.

Det overordnete formålet med oppgraderingen  var at bygget sammen med de to andre byggene skal bidra til at universitetet videreutvikles til et attraktivt og faglig sterkt arbeids- og studiested for -studenter og ansatte. Et av premissene knyttet til situasjonsplanen var at det nye treningssenter skulle utvikles som en fullverdig og integrert del av de andre de to andre kulturanleggene på nordsiden av Drøbakveien, den dominerende aulaen Aud Max og det mye mer forsiktige forsamlingshuset Studentsamfunnet i Ås, bygget i funksjonalistisk stil. Fra idrettsplassen kommuniserer det langstrakte bygget godt med disse byggene. Bruken av treverk skaper en fin, tidstypisk og kontrast de omgivelsene.

Det kan nevnes at Auditorium Maximum (Aud Max) ble tegnet av arkitekt og professor Leif Olav Moen (1926-1986), sønn til hagekunstprofessoren Olav Lief Moen som var arkitekten bak utformingen på NMBU-parken, det største nyklassisistiske parkanlegget i Norge. Deler av området til GG-hallen, Aud Max Studentsamfunnet og idrettsbanen Storebrand var del av Moens hageplan, men ble aldri fullstendig realisert. Aud Max reist i 1970. Studentsamfunnet i funksjonalistisk stil ble tegnet av Thorleif Jensen, og tatt i bruk i 1934.

Les mer om bygget og se tegninger:
http://dmarkitekter.no/prosjekt/gg-hallen/
Les mer om SiÅs

GG-hallen. SiÅs Treningssenter. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén
GG-hallen. Eika Sportssenter. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén