Det nye administrasjonsbygget på Campus Evenstad har blitt et svært moderne massivtrebygg med mange innovative løsninger både når det gjelder materialvalg og energiløsninger. Bygget fikk Treprisen for Innlandet. Les mer om bygget her: Evenstad-Skog2-17  Publisert i Magasinet Skog. (Alle foto: Knut Werner Lindeberg Alsén).