Innspill i Klassekampen 22.08.2015: Daglig utspiller det seg hjerterå scener på de greske øyene, der tusenvis av flyktninger berges i land av de lokale. I tillegg har landet store utfordringer med egen befolkning som lider. Får ikke landet støtte utenfra er det fare for at de selv drukner i egen og andres elendighet.

UNHCR retter ramsalt kritikk mot greske myndigheter, som er fraværende. Redd Barna hevder mottakene likner krigsherjete områder. Spørsmålet er om hjelpeorganisasjonene bare hamrer løs på vidåpne, istykkerslåtte dører. Hellas har lenge stått til knærne i egen elendighet. Finanskrisen har ført helseforetakene fra vondt til verre. Vitale strukturer bryter snart sammen, slik at alminnelige grekere rammes, de uten inntekter, salgbare eiendommer, dyrkbar jord eller som ikke har slektninger som kan å hjelpe.

Les hele innspillet her: