Byplansjef Hilde Bøkestad i Trondheim kommune sier at tre er et miljøvennlig materiale som kan bidra til klimakutt og skape god arkitektur og identitet, noe som er svært viktig i byutviklingen.

Siden tre er et av flere viktige virkemidler for å redusere klimautslipp, arbeider Trondheim kommune målbevisst med bruk av tre i egne byggeprosjekter. Kommunen har satt seg ambisiøse klimamål og bruker prosjektet Trebyen Trondheim som plattform for å bidra til å bedre kunnskapen om tre som byggemateriale og økt bruk av tre i byen som helhet. Trondheim kommune har mange spennende og innovative nye prosjekter å vise til der tre er benyttet, i skoler, barnehager, kunstprosjekter og utemiljø.

10683566_285512001643955_6401846120346723930_o– Bærekraftig utvikling er et politisk verdivalg fastsatt av våre folkevalgte. Som kommune er det viktig at vi følger opp og jobber bevisst lokalt for å bygge opp under de nasjonale ambisjonene for en bærekraftig utvikling. Sammen kan byens næringsliv og kunnskapsmiljø sannsynligvis bli enda bedre til å bruke tre som ett av flere tiltak som kan bidra inn i det nasjonale klimaregnskapet, sier Bøkestad.

– FN’s klimarapport som ble lagt fram i april 2014, konkluderte med at det haster med å oppnå resultater. Politikk er en viktig arena for å beslutte og prioritere. Trondheimspolitikerne har vist gjennom arbeidet med Miljøpakken at det er mulig å gjøre tiltak som virker. Kommunen har som en av få kommuner i landet fått utarbeidet en analyse av klimafotavtrykk. Denne viser at det er på bygg- og anleggssiden man har størst CO2 utslipp, sier Bøkestad.

Arkitektonisk kvalitet og tre
Byplansjefen som selv er utdannet sivilarkitekt er opptatt av miljø, byplanlegging og arkitektonisk kvalitet. Hun sier at arkitektur i vid forstand omfatter alle menneskeskapte omgivelser. I sitt arbeid søker arkitekter å oppnå arkitektonisk kvalitet gjennom å forene ulike ønsker, behov og hensyn i et helhetlig grep og et meningsfullt uttrykk som en god ramme om menneskers liv og virke.

– Tre er et byggemateriale som arkitekter stort sett er fortrolige med og kjenner egenskapene til. Derfor er mange av de beste eksemplene på norsk arkitektur byggverk der tre er et sentralt materiale. Jeg liker bygg med en enkel struktur og raffinerte detaljer som gjennom materialitet og stedsforståelse likevel skaper et rikt uttrykk. Villreinsenteret på Hjerkinn tegnet av Snøhetta er et godt eksempel på dette, sier Bøkestad.

Bøkestad skal selv delta på den store nordiske trebyggkonferansen, Forum Holzbau Nordic som kommunen er vertskap for den 24. til 26. september i år. Konferansen samler ulike aktører fra Norden, Europa og Canada for å diskutere ny kunnskap og dele erfaringer med bruk av tre i urbant byggeri

– Konferansen Forum Holzbau Nordic er et godt møtested for å utveksle erfaringer og idéer, men også for å skape en entusiasme rundt bruk av tre som et tiltak som både kan bidra i klimakampen og for å skape gode omgivelser. Trondheim kommune vil bruke anledningen til å vise fram byens trearkitektur, men også forsøke å få drivkrefter i byen til å løfte blikket og se mulighetene ut over hvert enkelt prosjekt, sier byplansjefen.

Tekst og foto: Knut Werner Lindeberg Alsén. Artikkelen ble skrevet for og første gang pubilisert på Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim.

Fakta om konferansen Forum Holzbau – Nordic
Forum Holzbau Nordic 14 i Trondheim ble arrangert den 24. – 26. september 2014. Det var det den tredje nordiske konferansen om trebygg og trekonstruksjoner – første gang i Norge. Her møttes byggenæring, forskning, utdanning og myndigheter for å bli faglig oppdatert, bli inspirert og utveksle erfaring i Norden og Europa. Mer om konferansen: http://www.forumholzbau-nordic.com

1781053_285512171643938_4110081063216492153_o